აუდიო, საკონტროლო და ინსტრუმენტული კაბელი (მრავალბირთვიანი, ეკრანიზებული)