აუდიო, საკონტროლო და ინსტრუმენტული კაბელი (მრავალწყვილიანი, სკრინინგის გარეშე)