კომპიუტერის, ინსტრუმენტების და სამედიცინო ელექტრონიკის კაბელი