აუდიო, საკონტროლო და ინსტრუმენტული კაბელი (მრავალწყვილი, სკრინინგი)